Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2793/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. LIFE-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2793/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. LIFE-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2793/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. LIFE-programma

Publicatieblad Nr. C 297 van 15/10/1999 blz. 0030


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2793/98

van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie

(17 september 1998)

Betreft: LIFE-programma

De Commissie heeft een lijst opgesteld met 201 projecten die in 1998 zullen worden gecofinancierd door de EU uit hoofde van LIFE, het financieel instrument van de Gemeenschap ter ondersteuning van milieu-acties met een totale begroting van 96,6 miljoen ecu.

Onder de 118 projecten van LIFE ENVIRONNEMENT (van de 634 in totaal door de lidstaten ingediende projecten) met een totale steun van 48,6 miljoen ecu, zijn volgens mijn informatie geen Italiaanse projecten.

Hoeveel Italiaanse projecten zijn ingediend, hoeveel hebben er betrekking op proefprojecten, hoeveel op demonstratie, promotie en technische bijstand ten behoeve van gemeentelijke instanties, hoeveel projecten omvatten voorbereidende acties ter ondersteuning van de Europese regelgeving en het communautair beleid?

Acht de Commissie het verwonderlijk dat geen enkel project is geselecteerd?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(28 oktober 1998)

Momenteel worden 116 projecten uit hoofde van het financiële instrument LIFE voor een bedrag van 48,85 miljoen ecu door de Gemeenschap medegefinancierd om het communautaire milieubeleid en de communautaire milieuwetgeving ten uitvoer te leggen (LIFE-Milieu).

Van de 183 ingediende Italiaanse projecten worden er 13 medegefinancierd voor een bedrag van 4,72 miljoen ecu. Zes van deze projecten betreffen innoverende acties en demonstratieprojecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling bij industriële activiteiten, terwijl het in de overige zeven gevallen gaat om demonstratieprojecten, stimuleringsacties en acties voor technische bijstand aan lokale overheden.

Van de 183 ingediende Italiaanse projecten hebben er 49 betrekking op industriële activiteiten, 117 op acties voor lokale gemeenschappen en 1 op voorbereidende acties. Zestien projecten werden niet ingedeeld omdat ervan werd uitgegaan dat zij niet voor steun in aanmerking kwamen uit hoofde van de verordening.