Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2862/98 van Karin RIIS-JØRGENSEN aan de Commissie. Televerkoop van financiële diensten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2862/98 van Karin RIIS-JØRGENSEN aan de Commissie. Televerkoop van financiële diensten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2862/98 van Karin RIIS-JØRGENSEN aan de Commissie. Televerkoop van financiële diensten

Publicatieblad Nr. C 297 van 15/10/1999 blz. 0029


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2862/98

van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie

(14 september 1998)

Betreft: Televerkoop van financiële diensten

Eigenlijk had de financiële dienstverlening onder de algemene richtlijn televerkoop behoren te vallen, maar daar dit niet het geval was, heeft het Europees Parlement de Commissie verzocht een afzonderlijke richtlijn op te stellen voor financiële diensten. Het voorstel voor een richtlijn is op 15 juli 1998 verworpen. In de praktijk komt dit erop neer dat het voor de consument moeilijk is voordeel te ontlenen aan de interne markt voor financiële diensten en dus van de invoering van de euro op de financiële markten.

Waarom houdt de Commissie de financiële sector buiten de interne markt? En waarom heeft zij het voorstel voor een richtlijn inzake financiële diensten verworpen? Hoe overweegt zij ten slotte de toestand recht te trekken waarmee de consument nu is opgezadeld?

Gecombineerd Antwoord

van de heer Monti namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2764/98 en P-2862/98

(17 november 1998)

Op 14 oktober 1998 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten(1), dat momenteel door het Parlement wordt bestudeerd in het kader van de medebeslissingsprocedure.

(1) COM(98) 468.