Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3033/98 van Gianfranco DELL'ALBA aan de Commissie. Door Alitalia geuite beschuldigingen over persoonlijke belangen in ambtshandelingen in de zaak Malpensa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3033/98 van Gianfranco DELL'ALBA aan de Commissie. Door Alitalia geuite beschuldigingen over persoonlijke belangen in ambtshandelingen in de zaak Malpensa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3033/98 van Gianfranco DELL'ALBA aan de Commissie. Door Alitalia geuite beschuldigingen over persoonlijke belangen in ambtshandelingen in de zaak Malpensa

Publicatieblad Nr. C 142 van 21/05/1999 blz. 0074


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3033/98

van Gianfranco Dell'Alba (ARE) aan de Commissie

(8 oktober 1998)

Betreft: Door Alitalia geuite beschuldigingen over persoonlijke belangen in ambtshandelingen in de zaak Malpensa

Op 20 september 1998 heeft Alitalia in enkele Italiaanse kranten een reclame laten afdrukken met als kop "Om Malpensa af te blazen, pleegt iemand valsheid in geschrifte". In dit bericht wordt onder meer gesteld dat men alles wil afgelasten onder druk van de economische belangen van enkele internationale luchtvaartmaatschappijen.

De kritiek van Alitalia heeft duidelijk betrekking op het besluit van de Commissie om de beschikking van minister Burlando nietig te verklaren op grond van het communautaire recht. Alitalia stelt dus dat de Commissie onrechtmatig heeft gehandeld (valsheid in geschrifte) om de "economische belangen van enkele internationale luchtvaartmaatschappijen" te behartigen.

Denkt de Commissie gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze beweringen, waarmee wordt gesuggereerd dat bij het besluit van de Commissie over Malpensa persoonlijke belangen meespeelden in ambtshandelingen, met daarbovenop nog andere strafbare feiten, zoals knevelarij?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(26 november 1998)

In haar besluit van 16 september 1998 behandelde de Commissie de belangrijke problemen van discriminatie en gebrek aan proportionaliteit in de regels voor de verdeling van het luchtverkeer die de Italiaanse regering toen van plan was toe te passen. Dit besluit was gebaseerd op artikel 8 van Verordening (EEG) 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes(1). Het optreden van de Commissie in de Malpensa-zaak was uitsluitend ingegeven door de noodzaak erop toe te zien dat de communautaire wetgeving wordt nageleefd. Dit principe wordt te allen tijde en in alle gevallen door de Commissie toegepast. Ongegronde aantijgingen zullen de Commissie er niet van doen afzien die plicht te vervullen.

(1) PB L 240 van 24.8.1992.