Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3106/98 van Marianne THYSSEN aan de Commissie. Annulatie van het examen voor de aanleg van een wervingsreserve van administrateurs bij de Europese Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3106/98 van Marianne THYSSEN aan de Commissie. Annulatie van het examen voor de aanleg van een wervingsreserve van administrateurs bij de Europese Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3106/98 van Marianne THYSSEN aan de Commissie. Annulatie van het examen voor de aanleg van een wervingsreserve van administrateurs bij de Europese Commissie

Publicatieblad Nr. C 118 van 29/04/1999 blz. 0166


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3106/98

van Marianne Thyssen (PPE) aan de Commissie

(8 oktober 1998)

Betreft: Annulatie van het examen voor de aanleg van een wervingsreserve van administrateurs bij de Europese Commissie

Op 14 september jl. organiseerde de Commissie in 38 centra verspreid over de Europese Unie een examen voor administrateurs met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve. Op 23 september jl. besliste de Commissie dit examen te annuleren. Klachten over voorkennis en gebrek aan controle tijdens het examen vormden naar verluidt de grond voor deze beslissing.

Kan de Commissie meedelen wat de preciese reden voor de annulatie van het examen is?

Is het de eerste keer dat een examen geannuleerd werd of zijn er precedenten? Om welke redenen werden desgevallend vorige examens geannuleerd?

Kan de Commissie meedelen wie verantwoordelijk is voor de wantoestanden die in de verschillende examencentra vastgesteld werden en welke sancties desgevallend genomen werden?

Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Zal de Commissie een schadevergoeding toekennen aan de gedupeerde examinandi te goeder trouw? Kan de Commissie meedelen hoeveel kandidaten aan het examen deelgenomen hebben? Wordt dit examen opnieuw georganiseerd en zo ja, wanneer?