Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3188/98 van Arthur NEWENS aan de Commissie. Humanitaire hulp aan Soedan

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3188/98 van Arthur NEWENS aan de Commissie. Humanitaire hulp aan Soedan

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3188/98 van Arthur NEWENS aan de Commissie. Humanitaire hulp aan Soedan

Publicatieblad Nr. C 297 van 15/10/1999 blz. 0055


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3188/98

van Arthur Newens (PSE) aan de Commissie

(27 oktober 1998)

Betreft: Humanitaire hulp aan Soedan

Hoeveel humanitaire en andere EU-hulp is er voor elk van de 5 laatste jaren naar Soedan gegaan, en wat zijn de ramingen voor het lopende jaar?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie

(8 december 1998)

In totaal is met de humanitaire bijstand voor Soedan de afgelopen vijf jaar een bedrag van 115,64 miljoen ecu gemoeid geweest. De opsplitsing per jaar is als volgt: 26,11 miljoen ecu in 1994, 21,4 miljoen ecu in 1995, 17,38 miljoen ecu in 1996, 18,95 miljoen ecu in 1997. en 3.1,8 miljoen ecu in 1998 (tot oktober). In deze cijfers zijn niet inbegrepen de kosten van de regionale actie "ECHO-vlucht", waarbij humanitaire hulp door de lucht naar Soedan en naar Somalië wordt getransporteerd. De kosten van de ECHO-vlucht-operaties in Soedan bedragen ongeveer 2,5 miljoen ecu per jaar.

Behalve voor de humanitaire bijstand, kunnen er ook jaarcijfers worden opgegeven voor de co-financieringen van de Commissie met niet-gouvernementele organisaties (NGO's): 441.824 ecu in 1994, 550.835 ecu in 1995, 619.208 ecu in 1996, 978.809 ecu in 1997. en 6.51.589 ecu in 1998 (raming); hulp voor mensenrechten en democratisering ter waarde van 74.500 ecu in 1996. en 6.63.990 ecu in 1998 (raming); en voedselhulp of veiligstelling van de voedselvoorziening voor 12,07 mln ecu in 1994, 7,53 miljoen ecu in 1995, 3,80 miljoen ecu in 1996, 2,00 miljoen ecu in 1997. en 3.9,00 miljoen ecu in 1998 (raming).