Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3194/98 van Joaquín SISÓ CRUELLAS aan de Commissie. Europese dagen van het cultureel erfdeel

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3194/98 van Joaquín SISÓ CRUELLAS aan de Commissie. Europese dagen van het cultureel erfdeel

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3194/98 van Joaquín SISÓ CRUELLAS aan de Commissie. Europese dagen van het cultureel erfdeel

Publicatieblad Nr. C 207 van 21/07/1999 blz. 0036


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3194/98

van Joaquín Sisó Cruellas (PPE) aan de Commissie

(27 oktober 1998)

Betreft: Europese dagen van het cultureel erfdeel

Op 25 en 26 september jl. werden in 44 landen van het oude continent Europese dagen van het cultureel erfdeel georganiseerd. Tijdens deze dagen boden kathedralen die normaliter entree heffen aan bezoekers vrije toegang. Het doel van deze dagen was de burgers meer vertrouwd te maken met historische en culturele monumenten en hen te overtuigen van de noodzaak deze monumenten in stand te houden.

Heeft de Europese Unie deelgenomen aan de Europese dagen van het cultureel erfdeel?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(14 december 1998)

De Europese dagen van het cultureel erfgoed, die sinds 1991 worden georganiseerd op initiatief van de Raad van Europa, dragen er ieder jaar toe bij dat talrijke Europeanen zich bewust worden van hun cultureel erfgoed, doordat hun gratis toegang wordt verleend tot plaatsen die normaal gesloten zijn voor het publiek.

De Commissie beijvert zich in het kader van haar culturele actie voor de bevordering van onder meer de bewustwording van het publiek voor het cultureel erfgoed en de toegankelijkheid ervan. In dit verband is zij al verscheidene jaren financieel betrokken bij de Europese dagen van het cultureel erfgoed, waarbij zij de respons bij het publiek en de Europese dimensie bijzonder waardeert.

De Commissie heeft de volgende bedragen bijgedragen:

- 1994: 70 000 ecu

- 1995: 70 000 ecu

- 1996: 70 000 ecu

- 1997: 70 000 ecu

- 1998: 80 000 ecu onder voorbehoud van een goede afwikkeling van de budgettaire en huishoudelijke procedures.