Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3244/98 van Konstantinos HATZIDAKIS aan de Commissie. Maatregelen tot redding van het klooster van de Heilige Andreas in het door de Turken bezette deel van Cyprus

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3244/98 van Konstantinos HATZIDAKIS aan de Commissie. Maatregelen tot redding van het klooster van de Heilige Andreas in het door de Turken bezette deel van Cyprus

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3244/98 van Konstantinos HATZIDAKIS aan de Commissie. Maatregelen tot redding van het klooster van de Heilige Andreas in het door de Turken bezette deel van Cyprus

Publicatieblad Nr. C 135 van 14/05/1999 blz. 0181


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3244/98

van Konstantinos Hatzidakis (PPE) aan de Commissie

(28 oktober 1998)

Betreft: Maatregelen tot redding van het klooster van de Heilige Andreas in het door de Turken bezette deel van Cyprus

Volgens onlangs in de openbaarheid gekomen berichten verkeert het historische klooster van de Heilige Andreas in het door de Turken bezette deel van Cyprus in een erbarmelijke toestand, aangezien het geheel verlaten is en de nodige onderhoudswerkzaamheden niet meer worden uitgevoerd.

Deze berichten worden ook bevestigd door publicaties in de Turkscypriotische pers (het dagblad "Kibris"), waarin beschreven wordt dat het klooster zich in een slechte toestand bevindt en dat er onmiddellijke restauratiewerkzaamheden vereist zouden zijn.

Kan de Commissie mij mededelen hoe er een eind kan worden gemaakt aan deze onaanvaardbare situatie, waardoor het culturele erfgoed van het eiland nog verder dreigt te worden aangetast?

Antwoord van de heer van den Broek namens de Commissie

(13 november 1998)

De Commissie is op de hoogte van de staat waarin het klooster van de heilige Andreas in het noordelijke gedeelte van Cyprus zich bevindt. De weigering van de Turkscypriotische autoriteiten tot elk contact met de vertegenwoordigers van de Unie alsmede het besluit van de leider van de Turkscypriotische gemeenschap om de bijeenkomsten tussen de twee gemeenschappen sedert eind december 1997 op te schorten betekenen dat elke actie in het noorden voorlopig onmogelijk is en dat de Commissie geen concrete maatregelen kan nemen ten behoeve van de instandhouding van het cultureel erfgoed.