Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3343/98 van Graham MATHER aan de Commissie. De Frambozenijsoorlog

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3343/98 van Graham MATHER aan de Commissie. De Frambozenijsoorlog

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3343/98 van Graham MATHER aan de Commissie. De Frambozenijsoorlog

Publicatieblad Nr. C 182 van 28/06/1999 blz. 0068


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3343/98

van Graham Mather (PPE) aan de Commissie

(16 november 1998)

Betreft: De Frambozenijsoorlog

Luidens berichten in de Britse pers zouden 75.000 exemplaren van het door de Commissie samengestelde kinderstripverhaal "De Frambozenijsoorlog" in het VK uit de circulatie zijn genomen.

Kan de Commissie bevestigen of dit waar is, kan zij daarover nadere bijzonderheden verschaffen en een schatting geven van de kosten voor de productie en vernietiging van dit stripboek?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(5 februari 1999)

Het is juist dat de Commissie heeft besloten de 65 000 exemplaren van de door het geachte parlementslid genoemde publicatie (productiekosten 0.30 ecu per exemplaar) niet in het Verenigd Koninkrijk te verspreiden, maar het is niet nodig geweest deze te vernietigen aangezien er buiten het Verenigd Koninkrijk voldoende belangstelling was voor de Engelstalige versie.