Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3372/98 van Concepció FERRER Crisis van de verwerkende bedrijven in de varkensvleessector van de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3372/98 van Concepció FERRER Crisis van de verwerkende bedrijven in de varkensvleessector van de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3372/98 van Concepció FERRER Crisis van de verwerkende bedrijven in de varkensvleessector van de EU

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0008


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3372/98

van Concepció Ferrer (PPE) aan de Commissie

(17 november 1998)

Betreft: Crisis van de verwerkende bedrijven in de varkensvleessector van de EU

De instabiele financiële situatie in Rusland heeft talloze problemen veroorzaakt voor bedrijven die varkensvlees verwerken (fabrikanten van vleesproducten en leerlooierijen) en die handelsbetrekkingen onderhouden met Rusland. In de laatste vijf jaar is de afzet van voedingsproducten door ondernemingen van de Europese Unie in Rusland verviervoudigd waarbij de communautaire export van 218.000 miljoen peseta's in 1992 tot 880.000 miljoen peseta's in 1997 is gegroeid.

De devaluatie van de roebel als gevolg van de financiële crisis is er oorzaak van dat bedrijven die aanzienlijke investeringen hebben verricht om aan de vraag op de Russische markt te kunnen voldoen op het huidige ogenblik hun uitvoer naar Rusland onmogelijk op eenzelfde niveau kunnen handhaven waardoor grote economische verliezen ontstaan.

Kan de Commissie mededelen of zij, gelet op de consequenties van deze situatie en de eventuele sluiting van bedrijven en toeneming van het aantal werklozen, interventiemaatregelen overweegt om de gevolgen die de ondernemingen op dit ogenblik ondervinden vanwege de crisis en de sluiting van de Russische grenzen te beperken?

Acht de Commissie het noodzakelijk dat maatregelen worden genomen zodat de getroffen bedrijven kunnen onderhandelen over nieuwe kredietvoorwaarden of dat hen speciale kredieten worden verleend om hen te helpen deze financiële strop te boven te komen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(11 januari 1999)

De uitvoer van varkensvlees van de Gemeenschap naar Rusland is de laatste jaren sterk gestegen, tot 359 000 ton (productgewicht) in 1997. De uitvoer bleef gedurende het eerste halfjaar van 1998 nog stijgen, maar daalde scherp na de financiële crisis die Rusland in augustus trof. Sindsdien lijkt de uitvoer zich langzaam te herstellen.

De snelle afname van de uitvoer naar Rusland vergrootte de druk op de varkensvleesmarkt van de Gemeenschap, die reeds te lijden had onder zeer lage prijzen.

De Commissie heeft een aantal maatregelen genomen om de Europese varkensvleesindustrie te helpen de moeilijke situatie te boven te komen. Op 28 september 1998 voerde de zij een steunmaatregel in voor een particuliere opslagregeling (gedurende de eerste twee maanden is meer dan 60 000 ton naar die regeling overgedragen). In oktober werden de uitvoerrestituties voor verse en bevroren producten verhoogd. In november besloot de Commissie tot een extra verhoging van de restituties voor producten met bestemming Rusland (van 40 tot 70 ecu per 100 kilogram voor karkassen en bepaalde deelstukken).

In november besloot de Commissie tevens tot een voedselprogramma voor Rusland, in het kader waarvan 100 000 ton varkensvlees wordt geleverd.

Deze maatregelen moeten de Europese varkensindustrie helpen weer een ingang op de Russische markt te krijgen.