Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3542/98 van Concepció FERRER aan de Commissie. Herbebossing van door brand verwoeste gebieden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3542/98 van Concepció FERRER aan de Commissie. Herbebossing van door brand verwoeste gebieden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3542/98 van Concepció FERRER aan de Commissie. Herbebossing van door brand verwoeste gebieden

Publicatieblad Nr. C 207 van 21/07/1999 blz. 0085


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3542/98

van Concepció Ferrer (PPE) aan de Commissie

(1 december 1998)

Betreft: Herbebossing van door brand verwoeste gebieden

De afgelopen zomer hebben zich in het gehele Middellandse-Zeegebied van de Europese Unie bosbranden voorgedaan, met name in Catalonië, waar ruim 27.000 ha ten prooi zijn gevallen aan de vlammen. Een en ander maakt het gevaar van woestijnvorming zeer groot en heeft ook gevolgen voor het ecosysteem van gebieden die reeds over weinig hulpbronnen beschikken en waar de houtproductie meestal de belangrijkste inkomstenbron vormt.

Is de Commissie met het oog hierop niet van oordeel dat het noodzakelijk is om een specifieke steunregeling in te stellen voor de herbebossing van door brand verwoeste bosgebieden?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(8 januari 1999)

Het geachte parlementslid moge verwezen worden naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-3579/98 van mevrouw Sierra González(1) met betrekking tot de maatregelen van de Commissie ten behoeve van de door bosbranden geteisterde gebieden. De Commissie is van mening dat de in dit antwoord genoemde instrumenten een geschikt kader voor de betrokken maatregelen vormen.

(1) Zie blz. 90.