Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3580/98 van Luciano VECCHI Buitenlandse schuld van de door natuurrampen getroffen landen in Midden-Amerika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3580/98 van Luciano VECCHI Buitenlandse schuld van de door natuurrampen getroffen landen in Midden-Amerika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3580/98 van Luciano VECCHI Buitenlandse schuld van de door natuurrampen getroffen landen in Midden-Amerika

Publicatieblad Nr. C 289 van 11/10/1999 blz. 0065


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3580/98

van Luciano Vecchi (PSE) aan de Commissie

(1 december 1998)

Betreft: Buitenlandse schuld van de door natuurrampen getroffen landen in Midden-Amerika

In de afgelopen dagen zijn enkele Midden-Amerikaanse landen, waaronder met name Honduras en Nicaragua, getroffen door zeer ernstige natuurrampen die duizenden slachtoffers hebben geëist en honderdduizenden mensen dakloos hebben gemaakt en van hun bestaansmiddelen hebben beroofd.

De getroffen landen behoren tot de armste van het westelijk halfrond en dreigen voor lange tijd geen enkele herstel- en ontwikkelingsmogelijkheid meer te zullen hebben.

Het lijkt dan ook absoluut onwaarschijnlijk, en bovendien moreel gezien onacceptabel, dat de betrokken landen de hoge buitenlandse schulden waaronder zij gebukt gaan, zullen kunnen aflossen.

Een initiatief om de buitenlandse schuld van deze landen te verkleinen, de aflossing ervan uit te stellen of de schulden zelfs geheel kwijt te schelden, zoals talrijke organisaties, enkele Europese regeringen en de betrokken landen zelf voorstellen, lijkt derhalve zowel wenselijk als noodzakelijk.

Acht de Commissie het niet opportuun om hetzij rechtstreeks, hetzij samen met de lidstaten, hetzij binnen de internationale financiële instanties, initiatieven te nemen met het oog op de gedeeltelijke of volledige kwijtschelding van de buitenlandse schuld van Honduras, Nicaragua en andere Midden-Amerikaanse landen?

Antwoord van de heer Marín namens de Commissie

(22 januari 1999)

De Commissie sluit zich aan bij de internationale gemeenschap en betuigt haar medeleven met de bevolking van de landen van Midden-Amerika die te lijden hebben onder de catastrofale gevolgen van de orkaan Mitch. Zij heeft verklaard bereid te zijn actief deel te nemen aan de maatregelen voor wederopbouw, waarvoor de Gemeenschap in het kader van humanitaire en noodhulp al 210 miljoen [fmxeuro] heeft toegekend. Ofschoon de getroffen landen geen bijzondere schulden bij de Gemeenschap zelf hebben, steunt de Commissie bovendien de initiatieven die al door een aantal lidstaten zijn ondernomen om de buitenlandse schulden van deze landen te verkleinen om ertoe bij te dragen dat zij optimaal voordeel genieten van de inspanningen op het gebied van de lange-termijnontwikkeling en de wederopbouw. De Commissie sloot zich op de conferentie die in december 1998 in Washington werd gehouden bij andere belangrijke donors aan om de behoeften van de regio en de strategieën op lange termijn te beoordelen.