Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3688/98 van Bill MILLER Kosten en tijdsduur van bij het Hof aanhangige zaken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3688/98 van Bill MILLER Kosten en tijdsduur van bij het Hof aanhangige zaken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3688/98 van Bill MILLER Kosten en tijdsduur van bij het Hof aanhangige zaken

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0023


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3688/98

van Bill Miller (PSE) aan de Commissie

(7 december 1998)

Betreft: Kosten en tijdsduur van bij het Hof aanhangige zaken

De recente zaak bij het Hof tegen een Britse suikermaatschappij heeft naar ik heb begrepen van begin tot einde meer dan tien jaar geduurd. Kan de Commissie verklaren waarom deze zaak zo lang heeft geduurd? Werd de maatschappij veroordeeld in de kosten?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie

(11 februari 1999)

Bij gebrek aan uitvoeriger preciseringen waarom het geachte parlementslid werd verzocht, heeft de Commissie geen enkele zaak gevonden, betreffende welke suikermaatschappij dan ook, die langer dan 10 jaar bij het Hof heeft aangesleept.