Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3708/98 van Hiltrud BREYER Menselijke stamcellen en weefseltechnologie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3708/98 van Hiltrud BREYER Menselijke stamcellen en weefseltechnologie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3708/98 van Hiltrud BREYER Menselijke stamcellen en weefseltechnologie

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0024


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3708/98

van Hiltrud Breyer (V) aan de Commissie

(11 december 1998)

Betreft: Menselijke stamcellen en weefseltechnologie

Volgens recente berichten zijn Amerikaanse en Britse onderzoeksinstituten bezig met het klonen en herprogrammeren van menselijke embryonale stamcellen ("moedercellen") om lichaamsonderdelen te produceren.

1. Kan de Commissie de verzekering geven dat er bij dergelijk onderzoek geen EU-geld wordt gebruikt, direct noch indirect?

2. Kan de Commissie mededelen in welke EU-lidstaten dit soort onderzoek toegestaan is en welke vormen van juridisch en ethisch toezicht er bestaan?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie

(4 februari 1999)

1. De Gemeenschap financiert uit hoofde van het huidige kaderprogramma geen onderzoekprojecten waarbij embryonale stamcellen worden gebruikt voor de vervaardiging van lichaamsdelen.

2. Onderzoek waarbij embryonale stamcellen worden gebruikt, maakt deel uit van onderzoek met menselijke embryo's in het algemeen, waarvoor de regelgeving van lidstaat tot lidstaat verschilt. De wettelijke regeling in de lidstaten voor onderzoek met menselijke embryo's, voorzover de Commissie daarvan door informatie uit de beschikbare bronnen op de hoogte is, wordt rechtstreeks toegezonden aan het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement.

Het onderzoek met menselijke embryo's is een heel bijzonder vraagstuk waarover de Commissie net als het Parlement haar bedenkingen heeft. Het is een complex probleem. Er zijn snelle vorderingen op het gebied van de kennis en de technologie en er moet rekening worden gehouden met de belangen van (echt)paren en zieken. Er zijn echter uiteraard ook grenzen die niet mogen worden overschreden.