Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3778/98 van María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Begeleidende maatregelen in het Internationale Jaar van de Oceaan

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3778/98 van María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Begeleidende maatregelen in het Internationale Jaar van de Oceaan

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3778/98 van María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Begeleidende maatregelen in het Internationale Jaar van de Oceaan

Publicatieblad Nr. C 182 van 28/06/1999 blz. 0125


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3778/98

van María Sornosa Martínez (GUE/NGL) aan de Commissie

(11 december 1998)

Betreft: Begeleidende maatregelen in het Internationale Jaar van de Oceaan

De Verenigde Naties hebben 1998 uitgeroepen tot "Internationaal Jaar van de Oceaan". Dit is voor de Unie een ideale situatie om haar beleid op dit gebied op de nieuwste stand te brengen en dynamisch op te treden, zowel op wetgevend gebied alsook bij de stimulering van initiatieven om verbetering te brengen in de hachelijke toestand waarin de oceanen zich op dit ogenblik bevinden.

Het milieubeschermingsbeleid moet worden geactualiseerd omdat de zorg voor de rivieren van groot belang is voor zeeën die zijn ingesloten zoals de Middellandse Zee (ik zou de Commissie willen herinneren aan eerder vermelde ernstige situaties zoals de staat waarin de rivier Segura en de monding daarvan aan de oostkust van Spanje verkeren). Ook het noodzakelijke behoud van de biodiversiteit vereist dat een algemeen beleid wordt gevoerd dat het land rondom de zeeën niet verwaarloost, met name land met bijzondere karakteristieken zoals wetlands die afhankelijk zijn van de activiteiten in de kuststreken. De oorzaken van de aantasting van zeeën en oceanen varieert van het vervoer en de lozing van radioactieve stoffen in wateren tot een agressief immobiliënbeleid aan de kust. Voor wat de instandhouding van de visvoorraden betreft zou ik willen wijzen op het grote belang van de visserijregelingen en op de noodzaak dat de bestaande richtlijnen worden toegepast en dat nieuwe worden opgesteld die de belangen van de diverse staten met elkaar verzoenen. Vismethoden zoals de visserij met de zegen op rode tonijn in de Middellandse Zee moeten worden verboden omdat deze visvangst de visserijactiviteiten voor de kust van Valencia grote schade berokkenen.

1. Overweegt de Commissie op dit ogenblik een geïntegreerde benadering van haar algemene beleid inzake de waterhuishouding waarbij zij rekening houdt met alle directe en indirecte factoren die de waterkwaliteit beïnvloeden?

2. Welke wetgevende initiatieven zal de Commissie nemen op dit gebied?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(5 februari 1999)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-3181/98 van mevrouw Sierra González(1).

(1) Zie blz. 47.