Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3813/98 van Concepció FERRER aan de Commissie. Programma's en projecten op vervoersgebied in Catalonië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3813/98 van Concepció FERRER aan de Commissie. Programma's en projecten op vervoersgebied in Catalonië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3813/98 van Concepció FERRER aan de Commissie. Programma's en projecten op vervoersgebied in Catalonië

Publicatieblad Nr. C 142 van 21/05/1999 blz. 0152


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3813/98

van Concepció Ferrer (PPE) aan de Commissie

(22 december 1998)

Betreft: Programma's en projecten op vervoersgebied in Catalonië

De Commissie voert een beleid van transparantie met betrekking tot haar uitgaven. Kan de Commissie meedelen welke projecten in Catalonië in de periode 1994 - 1999 steun hebben ontvangen in het kader van de verschillende steunmaatregelen op vervoersgebied?

Kan de Commissie tevens preciseren welk bedrag uiteindelijk aan elk van deze projecten werd toegekend?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(18 januari 1999)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.