Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3851/98 van Sören WIBE aan de Commissie. De geschiktheid van de brochure "De frambozenijsoorlog" als propagandamateriaal in alle 15 lidstaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3851/98 van Sören WIBE aan de Commissie. De geschiktheid van de brochure "De frambozenijsoorlog" als propagandamateriaal in alle 15 lidstaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3851/98 van Sören WIBE aan de Commissie. De geschiktheid van de brochure "De frambozenijsoorlog" als propagandamateriaal in alle 15 lidstaten

Publicatieblad Nr. C 207 van 21/07/1999 blz. 0136


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3851/98

van Sören Wibe (PSE) aan de Commissie

(4 januari 1999)

Betreft: De geschiktheid van de brochure "De frambozenijsoorlog" als propagandamateriaal in alle 15 lidstaten

Kortgeleden is in alle talen van de EU een brochure in de vorm van een stripverhaal gepubliceerd met de titel "De frambozenijsoorlog", gericht op de jongere leeftijdsgroepen.

In Groot-Brittannië is de brochure echter teruggetrokken, zoals blijkt uit informatie die naar voren is gekomen tijdens het debat in het Lagerhuis over dit onderwerp, en in Denemarken wordt de brochure niet door het voorlichtingsbureau van de Commissie verspreid, omdat men van mening is dat de brochure niet goed past bij de aard van het debat dat in Denemarken wordt gevoerd.

"De frambozenijsoorlog" bevat onder meer propaganda voor de EMU. Tot nu toe hebben drie lidstaten de deelname aan de EMU afgewezen. Is het dan correct dat de Commissie een brochure samenstelt waarin propaganda wordt gemaakt voor de EMU en deze verspreidt in een lidstaat die heeft besloten niet deel te nemen aan de EMU?

Zou het niet gepaster zijn om de Zweedse oplage van "De frambozenijsoorlog" terug te trekken, gezien de EMU-propaganda in de brochure?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(4 februari 1999)

De brochure "De frambozenijsoorlog"(1) (Zweedse titel "Glasskriget") van de Commissie is bedoeld als toelichting op een aantal fundamentele beleidsvormen van de Gemeenschap op het gebied van de interne markt. In die context wordt daarin de invoering van de euro in het kort ter sprake gebracht. Volgens de Commissie kan deze brochure niet worden beschouwd als "propaganda". Zij wint advies in bij haar Vertegenwoordigingen in de lidstaten om na te gaan of de verspreiding van de op centraal niveau geproduceerde brochures in een bepaalde lidstaat aangewezen is. Het is juist dat de Commissie op grond van een dergelijk advies besloten heeft "De frambozenijsoorlog" niet in bepaalde lidstaten te verspreiden. De Commissie wijst erop dat deze brochure in andere lidstaten het nodige succes heeft gehad.

(1) ISDN 92-828-2341-5.