Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4110/98 van Bartho PRONK Euro- kentekenplaat in Zwitserland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4110/98 van Bartho PRONK Euro- kentekenplaat in Zwitserland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4110/98 van Bartho PRONK Euro- kentekenplaat in Zwitserland

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0056


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4110/98

van Bartho Pronk (PPE) aan de Commissie

(14 januari 1999)

Betreft: Euro-kentekenplaat in Zwitserland

1. Bevat de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en Zwitserland bepalingen betreffende wederzijdse erkenning van de kentekenplaten uitgegeven door de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland?

2. Zo niet, is de Commissie dan niet van mening dat EU-toeristen aan boetes blootgesteld kunnen worden in Zwitserland, omdat de Zwitserse autoriteiten dan zouden kunnen blijven eisen en met boetes afdwingen dat toeristen, naast hun nationale nummerplaat (met de EU-sterren) van hun land erop, ook nog een sticker moeten hebben? Deze sticker is geheel in onbruik geraakt in het normale verkeer tussen EU-lidstaten.

3. Wat denkt de Commissie aan deze situatie te doen?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(9 maart 1999)

1. Er is geen bepaling betreffende de erkenning door Zwitserland van door de lidstaten afgegeven kentekens welke voldoen aan de bijlage bij Verordening (EG) 2411/98 van de Raad van 3 november 1998 inzake de erkenning van het onderscheidingsteken van de lidstaat van inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan in het verkeer binnen de Gemeenschap(1).

2. De verordening van de Raad voorziet in erkenning van het onderscheidingsteken van de lidstaat van inschrijving in het verkeer binnen de Gemeenschap(2).

Uiteraard heeft deze verordening geen betrekking op voertuigen uit de Gemeenschap die zich in derde landen als Zwitserland ophouden. Daarom zou de bij artikel 37 van het Verdrag van Wenen voorgeschreven ovalen sticker in principe door de Zwitserse autoriteiten kunnen worden vereist.

3. De Commissie heeft de Zwitserse autoriteiten verzocht het onderscheidingsteken te erkennen in overeenstemming met het bepaalde in Verordening (EG) 2411/98. Zodra de Commissie het Zwitserse antwoord ontvangt zullen de lidstaten hiervan in kennis worden gesteld.

(1) PB L 299 van 10.11.1998.

(2) PB L 299 van 10.11.1998.