Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 356/98 van Mirja RYYNÄNEN aan de Commissie. Rechtsbescherming voor EU-burgers in Rusland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 356/98 van Mirja RYYNÄNEN aan de Commissie. Rechtsbescherming voor EU-burgers in Rusland

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0356/98 van Mirja Ryynänen (ELDR) aan de Commissie (6 februari 1998)

Betreft: Rechtsbescherming voor EU-burgers in Rusland

Het verkeer over land vanuit lidstaten van de EU naar Rusland is enorm toegenomen na de liberalisatie in Rusland en de toename van de handel met het Westen. Met name tussen Rusland en Finland, de enige lidstaat van de EU die aan Rusland grenst, is er een druk verkeer.

Op de Russische wegen hebben zich de laatste tijd vele verkeersongelukken voorgedaan waarbij Finse burgers betrokken waren, die vervolgens voor lange tijd in de gevangenis belandden in afwachting van een rechterlijke beslissing, ook al hadden zij geen schuld aan het ongeluk. Hen werd bijvoorbeeld niet de mogelijkheid geboden om contact op te nemen met hun familie.

Hoe wil de Commissie voorkomen dat Rusland regels hanteert die discriminerend zijn voor de lidstaten en burgers van de Unie?

Op welke wijze wil de Commissie druk uitoefenen op de Russische autoriteiten om de rechtsbescherming voor EU-burgers die in Rusland werken te waarborgen?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (27 februari 1998)

De Commissie deelt de bezorgdheid van het Geachte Parlementslid met betrekking tot de rechtsbescherming van EU-burgers in Rusland.

De rechtsbescherming van EU-burgers in Rusland valt onder de bevoegdheid van de lidstaten, welke in dit verband door hun diplomatieke vertegenwoordigingen in Rusland worden bijgestaan.

De Commissie wordt echter eveneens bij dit probleem betrokken, met name wanneer het gaat om de rechtsbescherming van EU-burgers die in Rusland werkzaam zijn in het kader van technische bijstand of humanitaire projecten, en - in toenemende mate - om de rechtsbescherming van ondernemingen.

De Commissie heeft het vraagstuk betreffende de rechtsbescherming van de in Rusland werkzame EU-onderdanen ter sprake gebracht in de bijeenkomsten van het gemengd comité EU-Rusland. Bovendien werden specifieke veiligheidskwesties met betrekking tot EU-bestuurders van vrachtvoertuigen op het Russische wegennet besproken tijdens de bijeenkomst van de "Community-Russia trade facts working group¨ in oktober 1997.

De Commissie zal de problematiek in verband met deze vraagstukken in de gepaste fora blijven aan de orde stellen.