Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403/98 van Lis JENSEN aan de Commissie. Aantal aanbevelingen van de Raad sinds 1986

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403/98 van Lis JENSEN aan de Commissie. Aantal aanbevelingen van de Raad sinds 1986

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0403/98 van Lis Jensen (I-EDN) aan de Commissie (24 februari 1998)

Betreft: Aantal aanbevelingen van de Raad sinds 1986

Kan de Commissie, als er statistische gegevens bestaan over het aantal aanbevelingen dat door de Raad is gedaan, mededelen hoeveel dat er sinds 1986 zijn geweest en in hoeverre de diverse lidstaten hieraan hebben voldaan?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (24 maart 1998)

Van 1986 tot en met 1997 heeft de Raad 37 aanbevelingen aan de lidstaten goedgekeurd.

De Commissie beschikt niet over statistieken betreffende het gevolg dat hieraan door de lidstaten is gegeven.