Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462/98 van Mark WATTS aan dee Raad. Veiligheid van het luchtverkeer in het jaar 2000

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462/98 van Mark WATTS aan dee Raad. Veiligheid van het luchtverkeer in het jaar 2000

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0462/98 van Mark Watts (PSE) aan de Raad (27 februari 1998)

Betreft: Veiligheid van het luchtverkeer in het jaar 2000

De piloten dreigen met een wereldwijde boycot in het jaar 2000 uit schrik dat de "millennium-bug¨ de computersystemen ontregelt die de vliegtuigen in de lucht houden en botsingen voorkomen.

Kan de Raad, gezien de omvangrijke, dure en tijdrovende veranderingen en vervangingen van computers die er nodig zijn, aangeven welke maatregelen hij voorstelt om de pogingen om aan de vrees tegemoet te komen, te coördineren en aan te moedigen en te zorgen dat het luchtruim veilig blijft?

Antwoord (28 mei 1998)

Voor wat veiligheid betreft heeft de Raad nog geen voorstel van de Commissie ontvangen over de zogenaamde "millenniumbug¨. Voorzover bekend heeft de Commissie evenwel een onderzoek ingesteld naar de mate van bekendheid, de staat van voorbereiding en de reacties van de luchtvervoersector in verband met deze problematiek.

Er zij op gewezen dat men in de bedrijfstak zelf niet van oordeel is dat het hier een onoverkomelijk probleem betreft. Het personeel dat het GPS (Global Positioning System) bedient zowel als de verkeersleidingsstations werken aan de verbetering van de software voor het verkeersleidingssysteem, teneinde de vermeende moeilijkheden bij de overgang naar het nieuwe millennium te voorkomen. Deze verbeteringen en correcties zullen naar verwacht eind 1998 zijn aangebracht. Particuliere fabrikanten hebben eveneens de vereiste maatregelen getroffen: GPS-ontvangers die in de afgelopen twee à drie jaar zijn aangeschaft, zijn "millennium compatibel¨.

Het Geachte Parlementslid kan er gerust op zijn dat de Raad zeer grote waarde hecht aan alle aspecten van de luchtvaartveiligheid. In dit verband wordt momenteel de mogelijkheid bestudeerd van de oprichting van een Europese Autoriteit voor de luchtvaartveiligheid (EASA).