Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 507/98 van Dominique SOUCHET aan de Commissie. Verbod op het gebruik van drijfnetten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 507/98 van Dominique SOUCHET aan de Commissie. Verbod op het gebruik van drijfnetten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0507/98

van Dominique Souchet (I-EDN) aan de Commissie

(2 maart 1998)

Betreft: Verbod op het gebruik van drijfnetten

Volgens de verklaringen van de heer Morley op de vergadering van de Commissie visserij op 3 februari 1998 zou de Raad voornemens zijn de communautaire financiële middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat de Franse, Britse en Ierse staande-wantvisserij op tonijn in de Atlantische Oceaan verdwijnt.

De heer Morley wees op het beleid van diversificatie dat in Italië wordt gevolgd en noemde dit een te volgen voorbeeld. Zou het niet nuttig zijn dat de Commissie eerst onderzoekt wat de eigenlijke resultaten van het Italiaanse beleid zijn vooraleer zij plannen maakt om deze formule ook in de Atlantische Oceaan toe te passen? Beschikt de Commissie over harde bewijzen dat er in de Middellandse Zee echt niet langer wordt gevist met drijfnetten van illegale lengte? Is zij er zeker van dat de schepen die steun hebben ontvangen niet onder een andere vlag zijn gaan varen en dat de betrokken eigenaars en bemanningen werkelijk hun vroegere activiteiten hebben stopgezet?