Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 583/98 van José BARROS MOURA aan de Commissie. Kinderarbeid

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 583/98 van José BARROS MOURA aan de Commissie. Kinderarbeid

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0583/98 van José Barros Moura (PSE) aan de Commissie (4 maart 1998)

Betreft: Kinderarbeid

Uit het onlangs gepubliceerde rapport van het IAB blijkt dat het aantal werkende kinderen in Afrika naar verwachting met 1 miljoen per jaar zal toenemen (van de huidige 80 miljoen naar 100 miljoen in het jaar 2015). Deze kinderen worden bijna altijd op vreselijke wijze uitgebuit en krijgen geen kans om naar school te gaan. Kan de Commissie mededelen welke maatregelen zij denkt te treffen om de slachtoffers van deze plaag te steunen, vooral ook gezien het verband dat er bestaat tussen dit probleem en de steeds slechtere sociaal-economische situatie in Afrika en de verantwoording die de EU in het kader van de Overeenkomst van Lomé draagt?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (1 april 1998)

Het geachte Parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag P-3355/97 van de heer Fernandez-Martin ((PB C 158 van 25.5.1998, blz. 91. )).