Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 713/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Levensmiddelenrecht - Gezondheid van de consument

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 713/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Levensmiddelenrecht - Gezondheid van de consument

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0713/98

van Amedeo Amadeo (NI) en Salvatore Tatarella (NI) aan de Commissie

(18 maart 1998)

Betreft: Levensmiddelenrecht - Gezondheid van de consument

Kan de Commissie, naar aanleiding van haar Groenboek "De algemene beginselen van het levensmiddelenrecht in de Europese Unie" en haar Mededeling "Gezondheid van de consument en voedselveiligheid" (COM(97) 0176 def. en COM(97) 0183 def.),

zorgen voor harmonisatie van de kwaliteitsvoorschriften, alleen voor de gezondheidsaspecten, en vindt zij niet dat de handelsbelemmeringen ten gevolge van nationale kwaliteitseisen moeten worden afgeschaft door de juiste toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning?