Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 837/98 van Esko SEPPÄNEN Inhoud van tv-programma's en vrijheid van meningsuiting (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 837/98 van Esko SEPPÄNEN Inhoud van tv-programma's en vrijheid van meningsuiting (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0837/98

van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie

(26 maart 1998)

Betreft: Inhoud van tv-programma's en vrijheid van meningsuiting

In Finland zijn vier zelfstandige tv-zenders, die allemaal journalistiek onafhankelijk zijn van de staat. Een van deze zenders (Oy Yleisradio Ab) heeft met journalistieke doelstellingen en zonder sponsoring een serie programma's gemaakt waarin werd gestreefd naar het bevorderen van de verkoop van in Finland vervaardigde producten. De Europese Commissie heeft aan het Finse Ministerie van Verkeer een brief gestuurd, waarin het produceren van dergelijke programma's wordt verboden.

Op deze wijze beperkt de Commissie de vrijheid van meningsuiting en bemoeit zich met de inhoud van tv-programma's. Acht de Commissie de handelwijze van haar ambtenaren in deze kwestie juist en indien zij dit vindt, op welke communautair verdrag is dit standpunt dan gebaseerd?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(5 juni 1998)

De Commissie gaat momenteel over tot een grondig onderzoek van het door het geachte Parlementslid aan de orde gestelde probleem; zij zal zo spoedig mogelijk nadere mededelingen ter zake doen.