Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 847/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Erkenning van de gebarentaal voor doofstommen in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 847/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Erkenning van de gebarentaal voor doofstommen in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0847/98 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (26 maart 1998)

Betreft: Erkenning van de gebarentaal voor doofstommen in de EU

Er zijn bijna tien jaar verstreken sinds het Europees Parlement op 17 juni 1988 een resolutie aannam ((PB C 187 van 18.7.1988, blz. 236. )) waarin het vroeg om officiële erkenning van de nationale gebarentalen voor doofstommen in de lidstaten van de Gemeenschap. Dit wordt namelijk van het allergrootste belang geacht niet alleen voor het waarborgen van de opleidingsmogelijkheden voor dove personen, maar tevens ter bevestiging van het gevoel dat zij niet zijn uitgesloten van het openbare leven in de lidstaten waar zij wonen.

Kan de Commissie meedelen in welke lidstaten de gebarentaal voor doofstommen officieel is erkend en welke maatregelen zij denkt te nemen ter ondersteuning van dit voor deze personen zo onontbeerlijke communicatie-instrument?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (20 april 1998)

Het geachte Parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag P-137/98 van mevrouw Graenitz ((PB C 304 van 2.10.1998, blz. 37. )).