Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 961/98 van Anita POLLACK aan de Commissie. Fietsverkeer

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 961/98 van Anita POLLACK aan de Commissie. Fietsverkeer

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0961/98

van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie

(30 maart 1998)

Betreft: Fietsverkeer

Overweegt de Commissie de lidstaten met klem te verzoeken een richtschema voor het fietsverkeer op te stellen zoals in Nederland en het VK?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(25 mei 1998)

De Commissie is op de hoogte van het door Nederland en het Verenigd Koninkrijk aangenomen algemene fietsplan en juicht het toe. Zij is echter niet voornemens op Europees vlak soortgelijke initiatieven te nemen aangezien dit thema duidelijk onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt.

In het kader van de follow-up van het Groenboek "Het Citizens& apos; Network"(1) sponsort de Commissie evenwel de inrichting van een database van goede praktijken uit het plaatselijke en regionale personenvervoer - de informatiedienst voor het "Het Citizens& apos; Network" - die vanaf medio 1998 beschikbaar zal zijn. Fietsen is een van de thema's die in de database behandeld worden.

De Commissie lanceert tevens bij wijze van experiment een vergelijkende analyse van plaatselijke systemen voor het personenvervoer. Ook hierbij zal aandacht worden besteed aan het aandeel van het fietsgebruik in de prestaties van deze systemen.

Wat het fietsen op langere afstand betreft ondersteunt de Commissie een uitvoerbaarheidsstudie over de oprichting en financiering van het Euro-Velonet met internationale fietsroutes. Dit net zou in de eerste plaats dienen voor fietsen in het kader van vrijetijdsbesteding en toerisme maar zou tevens de uitbreiding van de voorzieningen voor de fietser in en rond de steden bevorderen.

(1) COM(95) 601 def.