Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 970/98 van Robin TEVERSON aan de Commissie. Vertragingen bij de uitbetaling van ESF-middelen voor 1996

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 970/98 van Robin TEVERSON aan de Commissie. Vertragingen bij de uitbetaling van ESF-middelen voor 1996

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0970/98

van Robin Teverson (ELDR) aan de Commissie

(30 maart 1998)

Betreft: Vertragingen bij de uitbetaling van ESF-middelen voor 1996

Kan de Commissie bevestigen dat zij actie onderneemt om de laatste uitbetalingen voor aanvragen van ESF-middelen voor 1996 te versnellen? Enkele projectmanagers in mijn kiesdistrict wachten reeds vanaf december 1996 op de laatste uitbetaling van ESF-middelen voor 1996: een vertraging van 15 maanden.

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(8 mei 1998)

Het doet de Commissie genoegen te kunnen bevestigen dat zij alle noodzakelijke stappen heeft ondernomen om de definitieve betalingen van openstaande vorderingen over 1996 van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te bespoedigen. Daarnaast juicht de Commissie de recente verklaring toe van de minister van Werkgelegenheid, welzijn op het werk en gelijke kansen, waarin het besluit wordt aangekondigd om ontvangsten van de Commissie voor te financieren. De nieuwe regelingen zullen van toepassing zijn op alle geldige vorderingen uit hoofde van het programma-1997 voor de tweede betaling van het programma voor 1999.