Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 984/98 van Eryl McNALLY aan de Commissie. UFO-waarnemingen in de Europese Gemeenschap

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 984/98 van Eryl McNALLY aan de Commissie. UFO-waarnemingen in de Europese Gemeenschap

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0984/98 van Eryl McNally (PSE) aan de Commissie (2 april 1998)

Betreft: UFO-waarnemingen in de Europese Gemeenschap

Een kiezer wil weten wat het standpunt van Europa is met betrekking tot UFO's. In zijn brief maakt de kiezer melding van twee waarnemingen, in aanwezigheid van getuigen, van UFO's in Groot-Brittannië en België, waarbij in beide gevallen een aanzienlijk aantal militairen betrokken was. Toen de kiezer de nationale ministers om commentaar verzocht, vond hij hun reacties ongepast nonchalant, hetgeen hem deed twijfelen aan de nationale en Europese veiligheid in verband met deze kwesties. Hij zinspeelt voorts op de mogelijkheid van verdoezeling, hetgeen schadelijk zou kunnen zijn voor de Europese burger en de idee van veiligheid in het algemeen.

Welke maatregelen acht de Commissie gezien het bovenstaande noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de burgers van Europa gerust kunnen zijn over hun veiligheid met betrekking tot UFO's? Is er sprake van Europees beleid voor UFO's of ruimte voor bespiegelingen over hetgeen er mogelijkerwijs is?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (15 april 1998)

De Commissie is van oordeel dat zij niet bevoegd is in deze aangelegenheid op te treden.