Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 996/98 van María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Giftigheid van speelgoed van PVC

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 996/98 van María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Giftigheid van speelgoed van PVC

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0996/98

van María Sornosa Martínez (GUE/NGL) aan de Commissie

(2 april 1998)

Betreft: Giftigheid van speelgoed van PVC

De Europese Unie heeft onlangs bevestigd dat speelgoed van zacht PVC giftig is. Het Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu van de Europese Unie heeft toegegeven dat de blootstelling van kinderen aan drie aan speelgoed toegevoegde plastificeermiddelen - DINP, DEHP en DNOP - tot gevolg heeft dat de toelaatbare drempels gevaarlijk dicht worden benaderd, een vaststelling die overeenkomt met de resultaten van een onderzoek dat de organisatie Greenpeace heeft uitgevoerd naar speelgoed dat PVC bevat.

Laatstgenoemd speelgoed kan er dus toe leiden dat kinderen rechtstreeks in aanraking komen met toxische chemische stoffen.

1. Wat denkt de Commissie hieraan te doen?

2. Is de Commissie voornemens te streven naar lagere toxiciteitsniveaus of het gebruik van minder additieven?

3. Zo nee, is de Commissie voornemens een verbod in te stellen op PVC-houdend speelgoed en het gebruik van alternatieven die geen gebruik maken van plastificeermiddelen te bevorderen?