Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1018/98 van Rolf BEREND aan de Commissie. Ondersteuning van de Europese culturele hoofdstad Weimar in 1999

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1018/98 van Rolf BEREND aan de Commissie. Ondersteuning van de Europese culturele hoofdstad Weimar in 1999

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1018/98

van Rolf Berend (PPE) aan de Commissie

(6 april 1998)

Betreft: Ondersteuning van de Europese culturele hoofdstad Weimar in 1999

De stad Weimar in de deelstaat Thüringen zal in 1999 culturele hoofdstad van Europa zijn. Tot nu toe zijn de Europese culturele hoofdsteden gefinancierd uit het Kaleidoscoop-programma. Voor Weimar ligt dat anders daar het Kaleidoscoop-programma december 1998 ten einde loopt. Het is niet duidelijk hoe de Europese culturele hoofdstad Weimar in 1999 zal worden gesteund. De stad Weimar en de deelstaat Thüringen dienen ten aanzien van de financiering spoedig uitsluitsel te krijgen.

Hoe en voor welk bedrag zal de Europese culturele hoofdstad Weimar in het kader van een proefproject worden gefinancierd, of is daartoe een eenmalige verlenging van het programma Kaleidoscoop gepland?

Wanneer mag de definitieve beslissing worden verwacht?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(14 mei 1998)

Zonder vooruit te lopen op de definitieve beslissingen inzake deze kwestie die door de communautaire instellingen, en met name door de begrotingsautoriteiten, zullen worden genomen, kan de Commissie bevestigen dat zij voornemens is in 1999 de financiële steun die de Gemeenschap van oudsher toekent aan de manifestatie "Europese culturele hoofdstad" voort te zetten.

Met betrekking tot het kader waarin de communautaire bijdrage zal worden toegekend, beoogt de Commissie de steun toe te kennen in het kader van de voorbereidende actie van het culturele kaderprogramma, dat thans door de Commissie wordt voorbereid en dat in mei 1998 aan het Parlement en de Raad zal worden voorgelegd.

Het precieze bedrag van de communautaire bijdrage aan de "Europese culturele hoofdstad" wordt zoals gebruikelijk aan het begin van het betrokken begrotingsjaar bekendgemaakt. Rekening houdend met de financiële vooruitzichten voor het begrotingsonderdeel "cultuur" zij er evenwel met nadruk op gewezen dat de communautaire bijdrage aan deze manifestatie noodzakelijkerwijs een symbolisch karakter zal dragen.