Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1038/98 van Nel van DIJK aan de Commissie. Economische spionage en staatssteun

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1038/98 van Nel van DIJK aan de Commissie. Economische spionage en staatssteun

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1038/98

van Nel van Dijk (V) aan de Commissie

(6 april 1998)

Betreft: Economische spionage en staatssteun

Kan de Commissie bevestigen dat titel V van het EG-verdrag (regels betreffende de mededinging, in het bijzonder artikel 92 t/m 94 betreffende steunmaatregelen van de staten) van toepassing is op het door overheden verstrekken aan bedrijven van vertrouwelijke gegevens van concurrerende bedrijven of overheden die door nationale inlichtingen- of veiligheidsdiensten zijn verzameld?

Zijn de Commissie gevallen bekend van staatssteun of concurrentieverstoring ten gevolge van economische spionage waarbij nationale inlichtingen- of veiligheidsdiensten betrokken zijn? Heeft de Commissie daarover ooit klachten ontvangen?

Ziet de Commissie in het STOA-werkdocument "An appraisal of technologies of political control"(1) met name de passages over het afluister- en onderscheppingsnetwerk Echelon, en in door andere media aangedragen feiten(2) aanleiding om een onderzoek in te stellen naar mogelijk ongeoorloofde vormen van staatssteun en concurrentieverstoring?

Welke stappen zal de Commissie nemen bij de lidstaten?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie

(15 mei 1998)

Alle vormen van goederenleveranties of dienstverlening door een lidstaat aan ondernemingen kunnen overheidssteun uitmaken als het gaat om een selectieve voorziening tegen een prijs beneden de werkelijke kostprijs. Het verstrekken van de genoemde soort gegevens zou onder deze definitie kunnen vallen.

De Commissie is niet in kennis gesteld van dergelijke gevallen van overheidssteun, noch bij een klacht, noch - en dat is minder verrassend - bij aanmelding door een lidstaat.

Indien informatie betreffende vermeende steun van die aard onder de aandacht van de Commissie wordt gebracht, zal zij deze onverwijld onderzoeken.

(1) Steve Wright, "An appraisal of technologies of political control" (werkdocument), Luxemburg, EP, STOA, 6 januari 1998.

(2) Met name De Groene Amsterdammer, 18 en 25 februari 1998.