Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1163/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. In het kader van LIFE II gefinancierde projecten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1163/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. In het kader van LIFE II gefinancierde projecten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1163/98

van Amedeo Amadeo (NI) en Salvatore Tatarella (NI) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: In het kader van LIFE II gefinancierde projecten

In juli 1997 selecteerde de Commissie 188 projecten die zullen worden gesteund met behulp van het communautaire financiële instrument voor het milieu LIFE II.

Kan de Commissie mededelen of er onder de geselecteerde projecten enkele voor Italië zijn bestemd en nauwkeurig de kenmerken ervan aangeven?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(16 juni 1998)

In 1997 zijn via het instrument LIFE II 28 Italiaanse projecten medegefinancierd. Zoals elk jaar het geval is, is de lijst van de betrokken projecten bekendgemaakt in het Publicatieblad(1). Bovendien kan een databank met een beschrijving van alle projecten die sinds 1992 via LIFE zijn gesubsidieerd, worden geraadpleegd op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/life/home.htm.

Wat de LIFE-projecten op milieugebied betreft, wordt binnenkort een brochure gepubliceerd waarin de best geslaagde projecten worden beschreven.

Over de LIFE-projecten op natuurgebied wordt elk jaar een meertalige brochure gepubliceerd waarin alle gesubsidieerde projecten worden beschreven. Een exemplaar van de brochure over 1997 wordt aan de geachte parlementsleden en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toegezonden.

(1) PB C 68 van 4.3.1998.