Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1171/98 van Antonio TAJANI aan de Commissie. Verkoop van het gemeentelijke melkbedrijf "Centrale del latte" van Rome

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1171/98 van Antonio TAJANI aan de Commissie. Verkoop van het gemeentelijke melkbedrijf "Centrale del latte" van Rome

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1171/98

van Antonio Tajani (PPE) aan de Commissie

(2 april 1998)

Betreft: Verkoop van het gemeentelijke melkbedrijf "Centrale del latte" van Rome

Is het waar dat de Commissie een inbreukprocedure op gang heeft gebracht tegen de Italiaanse Staat en het gemeentebestuur van Rome naar aanleiding van de privatisering van de "Centrale del latte"?

Kan de Commissie nagaan of bij de verkoop van de "Centrale del latte" alle procedures zijn gevolgd voor de bekendmaking van de verkoop, of alle Europese voorschriften in acht zijn genomen en of het beginsel van de vrije mededinging is nageleefd?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(6 mei 1998)

De Commissie kan bevestigen dat zij op 30 maart 1998 besloten heeft de bij artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag vastgestelde procedure in te leiden voor de door Italië toegekende steun om de jaarlijkse exploitatieschulden van de Centrale del Latte te delgen. Bovendien heeft de Commissie twijfels inzake de verenigbaarheid van bepaalde in het kader van de privatiseringsprocedure toegekende steunbedragen met de concurrentieregels, al staat zij niet afwijzend tegenover de privatisering van de onderneming.

In het kader van deze procedure zal zij de Italiaanse regering verzoeken haar opmerkingen te maken binnen één maand na de datum van bekendmaking van het besluit. De andere lidstaten en overige belanghebbenden worden eveneens verzocht hun opmerkingen te maken, via een bekendmaking in het Publicatieblad.