Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1268/98 van Katerina DASKALAKI aan dee Raad. Nieuwe gevallen van Turks vandalisme

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1268/98 van Katerina DASKALAKI aan dee Raad. Nieuwe gevallen van Turks vandalisme

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1268/98 van Katerina Daskalaki (UPE) aan de Raad (21 april 1998)

Betreft: Nieuwe gevallen van Turks vandalisme

In Istanboel heeft opnieuw een aanslag op religieuze monumenten plaatsgevonden. Dit keer was het doel de orthodoxe begraafplaats, waar 51 graven werden geschonden. Hieraan vooraf ging de reeds bekende aanslag (waarbij de koster wreed werd vermoord) op de kerk van de H. Therapon, alsmede herhaalde aanslagen op het Oecumenisch Patriarchaat en op de kerk van de Aankondiging op Imbros. De daders (groepen die zich ook op joodse begraafplaatsen richten) worden nooit gearresteerd.

Wanneer de Raad hierover vragen worden gesteld, antwoordt hij steeds met algemeenheden en vrome wensen. De vraag is nu: is hij van plan bij Turkije concrete stappen tegen dit vandalisme te ondernemen nu dit land extra belangstelling toont voor zijn "Europese gerichtheid¨?

Antwoord (6 juli 1998)

De Raad betreurt de gebeurtenissen die het geachte parlementslid onder de aandacht heeft gebracht. Het is hem bekend dat de Turkse regering er zich uit hoofde van het Verdrag van Lausanne toe heeft verbonden kerken, synagogen, begraafplaatsen en andere religieuze gebouwen van niet-islamitische minderheden volledige bescherming te verlenen.

De Raad bevestigt nogmaals dat hem veel gelegen is aan de versterking van de banden tussen Turkije en de Europese Unie, maar herinnert er ook aan dat de versteviging van die banden eveneens afhangt van de voortzetting van de politieke en economische hervormingen die deze staat op gang heeft gebracht, met name wat betreft de aanpassing van de normen en praktijken inzake mensenrechten aan die van de Europese Unie.

De Raad heeft de door het geachte parlementslid genoemde gevallen nog niet behandeld, maar zal de Turkse autoriteiten er wel op wijzen dat hij ten zeerste prijs stelt op een adequate bescherming van de mensenrechten. Samenwerking op het gebied van de mensenrechten is een vaste component van de dialoog met de Turkse regering en maakt integraal deel uit van de Europese strategie ten aanzien van Turkije.