Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1272/98 van Freddy BLAK aan de Commissie. Jobtests

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1272/98 van Freddy BLAK aan de Commissie. Jobtests

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1272/98

van Freddy Blak (PSE) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Jobtests

Het wordt steeds meer de gewoonte dat bij aanstelling in Europese bedrijven een jobtest wordt afgenomen, zoals een psychologische test, een DNA-test en een astrologische test. De mate van bescherming van de werknemers op dit terrein verschilt nogal van lidstaat tot lidstaat. De vele multinationals in Europa maken de behoefte aan een gemeenschapsinitiatief actueel.

1. De Commissie heeft onlangs een onderzoek afgesloten inzake de regulering van gegevensbescherming en jobtests in de lidstaten. Wat is de conclusie van dit onderzoek?

2. Wat denkt de Commissie verder met dit onderzoek te doen?

3. Meent de Commissie dat er behoefte is aan bindende wetgeving op dit terrein?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(3 juli 1998)

De Commissie is op de hoogte van het gebruik van jobtests op de werkplek. Het gevolg hiervan kan zijn dat persoonlijke gegevens bekend worden, met verreikende gevolgen voor de toekomst van de werknemer.

In het kader van de bescherming van de privacy van werknemersgegevens analyseert de Commissie momenteel de wetgeving van de lidstaten op dit terrein. Aan de hand van deze analyse zal de Commissie vervolgens beslissen welke actie zij op het gebied van de gegevensbescherming voor werknemers moet ondernemen.