Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1278/98 van Gerhard HAGER aan de Commissie. Programma "Euro-Jus"

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1278/98 van Gerhard HAGER aan de Commissie. Programma "Euro-Jus"

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1278/98

van Gerhard Hager (NI) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Programma "Euro-Jus"

Bij het communautaire project "Euro-Jus" werken plaatselijke juridische adviseurs samen met de bureaus van de Commissie in de lidstaten en verstrekken de burgers objectieve en niet-officiële informatie over hun rechten in het kader van de communautaire wetgeving en de mogelijkheden tot uitvoering ervan.

1. Volgens informatie van de vragensteller wordt dit project zeer gewaardeerd. Beschikt de Commissie over gegevens met betrekking tot de omvang van deze waardering?

2. Uit welke begrotingslijnen worden de kosten gefinancierd en hoe hoog zijn de kosten van het netwerk?

3. Volgens welke criteria worden de plaatselijke juridische adviseurs geselecteerd?

4. Wie zijn de plaatselijke juridische adviseurs van "Euro-Jus" in Oostenrijk?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(24 juni 1998)

1. De Commissie verzamelt momenteel gegevens over Eurojus en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt door de Europese burgers. Omdat de medewerkers van Eurojus nog niet in alle lidstaten even lang actief zijn en in elke lidstaat gedurende een verschillend aantal uren hebben gewerkt, beschikt de Commissie niet over geharmoniseerde of vergelijkbare gegevens. De volgende gegevens dienen louter ter informatie: in Zweden zijn tussen mei 1997 en april 1998 514 vragen voorgelegd aan de dienst Eurojus, in Spanje waren dat er tussen april en december 1997 792, terwijl in Duitsland in 1997 1965 vragen werden gesteld. In Oostenrijk zijn in 1997 217 schriftelijke vragen geregistreerd, terwijl gemiddeld 10 à 15 personen telefonisch of persoonlijk, op afspraak, tijdens de wekelijkse spreekuren contact hebben opgenomen met de dienst Eurojus.

2. De dienst Eurojus wordt aangewezen op begrotingspost B-3-3000. De dienst wordt rechtstreeks gefinancierd uit de begroting van de Bureaus van de Commissie in de lidstaten. Overeenkomstig de politieke prioriteiten van de Commissie en op verzoek van de ombudsman is het netwerk in 1998 uitgebreid, waarbij de kredieten voor Eurojus en het aantal door de Eurojus-medewerkers gewerkte uren zijn verhoogd. In totaal bedraagt de begroting voor het Eurojus-netwerk voor 1998 552.000 ecu.

3. Op basis van een niet-openbare aanbesteding is de opdracht voor de dienst Eurojus in verschillende percelen verdeeld over de lidstaten. Voor elk perceel kiest de Commissie de economisch voordeligste offerte, op basis van de volgende criteria: algemene kwaliteit van de offerte, oplossing van een praktijkgeval dat aan de kandidaten is voorgelegd, en de prijs.

Wat de selectiecriteria voor de medewerkers betreft, worden alleen die natuurlijke of rechtspersonen uitgenodigd een offerte in te dienen die hebben bewezen in staat te zijn alle gevraagde diensten te leveren.

4. De naam van de Eurojus-contactpersoon voor Oostenrijk bij het Bureau van de Commissie in Wenen wordt rechtstreeks aan het geachte parlementslid en het secretariaat-generaal van het Parlement doorgegeven.