Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1616/98 van Elly PLOOIJ-VAN GORSEL aan de Commissie. Nadeel voor EU-onderdanen door ondeelbaarheidsclausule bij Belgische belastingheffing

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1616/98 van Elly PLOOIJ-VAN GORSEL aan de Commissie. Nadeel voor EU-onderdanen door ondeelbaarheidsclausule bij Belgische belastingheffing

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1616/98

van Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) aan de Commissie

(27 mei 1998)

Betreft: Nadeel voor EU-onderdanen door ondeelbaarheidsclausule bij Belgische belastingheffing

Is het de Commissie bekend dat het provinciebestuur van West-Vlaanderen een algemene provinciebelasting heft waarin een beding is opgenomen dat de belasting ondeelbaar verschuldigd is over het hele jaar?

Acht de Commissie het juist dat een op 1 januari 1998 in deze provincie woonachtige Nederlander die op 4 februari 1998 naar Nederland is verhuisd toch over het hele jaar 1998 belasting dient te betalen?

Is de Commissie met mij van mening dat dit discriminatie van niet-Belgische EU-onderdanen is en een belemmering vormt voor het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie? Zo ja, wat is de Commissie van plan hieraan te doen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(4 augustus 1998)

Bij gebrek aan bijzonderheden over de aard van de door de Belgische provincie West-Vlaanderen geheven belasting aan de hand waarvan de Commissie de nodige nasporingen omtrent het genoemde probleem kan doen,is de Commissie momenteel niet in staat de vraag van het geachte parlementslid volledig te beantwoorden.

De Commissie verzoekt het geachte parlementslid haar vraag nader te preciseren opdat zij een nauwkeuriger antwoord kan geven.