Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1639/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Thematische discussiegroepen op Internet

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1639/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Thematische discussiegroepen op Internet

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1639/98

van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie

(29 mei 1998)

Betreft: Thematische discussiegroepen op Internet

De discussiegroepen op Internet bestaan uit mensen die over een bepaald onderwerp willen discussiëren waarvoor zij de overige gebruikers van het circuit uitnodigen om zich in te schrijven en van hun deelname blijk te geven door een stemming die verzocht wordt door een groep personen die momenteel optreedt als autoriteit, geformeerd door het onderzoekcentrum van de Italiaanse Telecom, CSELT, het elektronisch centrum van de Universiteit van Pisa, SERRA, het Lombardisch Interuniversitair consortium voor automatisering, CILEA, en anderen.

Helaas munt deze autoriteit, die zich meer in de praktijk dan door een besluit hiertoe als zodanig opwerpt, niet uit door objectiviteit.

Een groep Italiaanse burgers die in de emigratiesector werkzaam zijn, de CTIM, had besloten om een thematische discussie te openen over Italiaanse emigratie in de wereld en had daartoe een formeel verzoek ingediend bij de GCN-groep die als autoriteit optreedt.

Zij hadden hun aanvraag onderbouwd met 75 stemmen van gebruikers die konden aantonen dat zij aan de discussie meededen. CTIM heeft 127 stemmen voor kunnen uitbrengen, maar kreeg toch geen toestemming met als excuus dat er onregelmatigheden waren betracht bij de procedures. Die onregelmatigheden zijn nooit aangetoond.

De vraag aan de Commissie luidt nu:

1. of zij kan ingrijpen bij het formeren van thematische discussiegroepen door middel van een richtlijn die moet zorgen voor de instelling van de officiële autoriteit;

2. of zij stappen kan nemen bij bovengenoemde GCN die de hegemonie heeft bij het bepalen welke discussiegroepen het net in het Italiaans mogen gebruiken;

3. of zij een richtlijn kan uitvaardigen die de autoriteit definieert met rechtszekerheid en onwankelbare normen waaraan men zich moet houden.

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie

(29 juni 1998)

De Commissie is van oordeel dat zij niet bevoegd is in deze aangelegenheid op te treden.