Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1771/98 van Roger BARTON aan de Commissie. Belgisch verbod voor driewielige open motorvoertuigen om van autosnelwegen en hoofdverkeerswegen gebruik te maken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1771/98 van Roger BARTON aan de Commissie. Belgisch verbod voor driewielige open motorvoertuigen om van autosnelwegen en hoofdverkeerswegen gebruik te maken

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1771/98

van Roger Barton (PSE) aan de Commissie

(5 juni 1998)

Betreft: Belgisch verbod voor driewielige open motorvoertuigen om van autosnelwegen en hoofdverkeerswegen gebruik te maken

De Belgische autoriteiten hebben een verbod uitgevaardigd voor driewielige open motorvoertuigen om van autosnelwegen en hoofdverkeerswegen gebruik te maken, zulks ondanks het feit dat deze voertuigen moeten voldoen aan specificaties en overeenkomsten in het kader van de interne markt.

Hebben de Belgische autoriteiten, met name gegeven het feit dat driewielers vaak worden gebruikt door mensen met een handicap en gelet op het beginsel van het vrije verkeer, de Commissie de redenen, de rationale en de rechtvaardiging voor een dergelijk verbod medegedeeld?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(10 juli 1998)

De Commissie stelt op het ogenblik bij de betrokken Lid-Staat een onderzoek in naar de door het geachte parlementslid genoemde feiten. Zij zal het geachte parlementslid in kennis stellen van het resultaat van dit onderzoek.