Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1801/98 van Daniela RASCHHOFER aan de Commissie. EU-bijdragen en steunvolume

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1801/98 van Daniela RASCHHOFER aan de Commissie. EU-bijdragen en steunvolume

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1801/98

van Daniela Raschhofer (NI) aan de Commissie

(11 juni 1998)

Betreft: EU-bijdragen en steunvolume

In diverse artikelen en persberichten lezen wij telkens weer andere cijfers over de jaarlijkse bijdrage van Oostenrijk aan de EU en over wat het land terugkrijgt uit de verschillende programma's. Kan de Commissie mij derhalve antwoord geven op de volgende vragen:

1. Hoeveel bedroeg de bruto bijdrage van Oostenrijk in 1996 en 1997?

2. Van welk bedrag gaat men uit voor de bijdrage van 1998?

3. Hoeveel van de door de Commissie voorgestelde vastleggingskredieten (1996 en 1997) hadden naar Oostenrijk kunnen terugvloeien?

4. Hoeveel kredieten heeft de Commissie in 1996 en 1997 toegekend?

5. Hoeveel kredieten zijn in 1996 en 1997 werkelijk van de EU naar Oostenrijk teruggevloeid (per steungebied en per titel)?

6. Hoeveel bedraagt het huidige verschil tussen de vastleggingskredieten, de door de EU toegekende steunbedragen en de feitelijk naar Oostenrijk teruggevloeide middelen voor 1996 en 1997?

7. Hoeveel van de in 1996 en 1997 door Oostenrijk niet bestede middelen vervallen en gaan voor het land verloren?

8. Welke steun heeft Oostenrijk tot nu toe voor 1998 aangevraagd?

9. Welke steun heeft de Commissie tot nu toe voor Oostenrijk voor 1998 toegekend?

Aanvullend antwoord

van de heer Liikanen namens de Commissie

(30 juli 1998)

Wegens de omvang van het antwoord, dat talrijke tabellen omvat, zal de Commissie het rechtstreeks aan het geachte parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toesturen.