Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1808/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Hervorming van de programma's voor algemeen onderwijs en opdracht tot het schrijven van nieuwe schoolboeken in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1808/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Hervorming van de programma's voor algemeen onderwijs en opdracht tot het schrijven van nieuwe schoolboeken in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1808/98

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(11 juni 1998)

Betreft: Hervorming van de programma's voor algemeen onderwijs en opdracht tot het schrijven van nieuwe schoolboeken in Griekenland

Actie 1.1.a "Programma's - boeken" van sub-programma 1 "Algemeen en technisch onderwijs", behorend bij het programma "Onderwijs en eerste beroepsopleiding" bevat speciale procedures, enerzijds voor het opstellen van de studieprogramma's onder verantwoordelijkheid van de Coördinatiegroep en de Thematische commissies van dit project, en anderzijds voor het schrijven van boeken. Tevens wordt in de technische specificatie bij deze actie bepaald dat de nieuwe boeken die zullen worden geselecteerd en in het kader van het tweede communautair bestek zullen worden gefinancierd, in overeenstemming dienen te zijn met de studieprogramma's die uit de desbetreffende procedures van het project naar voren zijn gekomen.

Is het de Commissie bekend of de nieuwe boeken die voorgesteld worden en die zij zal moeten financieren, in overeenstemming zijn met de studieprogramma's die de Coördinatiegroep heeft uitgewerkt? Is er bij het schrijven van de boeken die uiteindelijk in het kader van genoemde actie voor financiering zullen worden geselecteerd, sprake van een rechtstreekse opdracht of een toewijzing aan de hand van een vergelijkend onderzoek? Voor welke methode van toewijzing heeft het Griekse Ministerie voor Onderwijs gekozen?

Antwoord van de heer Flynn Namens de Commissie

(3 augustus 1998)

De Commissie is van mening dat de nieuwe schoolboeken die geschreven zijn in het kader van maatregel 1.1. "Syllabi en schoolboeken" van het operationeel programma "Onderwijs en eerste beroepsopleiding" van het steunkader voor Griekenland in overeenstemming dienen te zijn met de door de coördinatiegroep ontwikkelde syllabi. De Commissie beschikt echter niet meer specifieke informatie over deze kwestie.

Volgens de technische omschrijving van de maatregel dient het schrijven van nieuwe schoolboeken die voor financiering in aanmerking komen via openbare aanbesteding te worden opgedragen. Alleen in twee specifieke gevallen kan het schrijven van schoolboeken rechtstreeks worden opgedragen, namelijk wanneer het schoolboeken betreft waarvan de auteursrechten nog steeds bestaan, dient het bijwerken en aanpassen te worden opgedragen aan de oorspronkelijke auteurs; het tweede geval betreft een aantal schoolboeken voor het geïntegreerde lyceum, die met urgentie moeten worden geschreven om reeds voor het schooljaar 1998-1999 te kunnen worden gebruikt.