Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1959/98 van Jean-Yves LE GALLOU aan dee Raad. Eerbiediging van het subsidiariteitsprincipe

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1959/98 van Jean-Yves LE GALLOU aan dee Raad. Eerbiediging van het subsidiariteitsprincipe

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1959/98

van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Raad

(30 juni 1998)

Betreft: Eerbiediging van het subsidiariteitsprincipe

De Europese Commissie is van oordeel dat het verminderingssysteem voor grote gezinnen dat de Franse spoorwegmaatschappij SNCF toepast, een discriminatie op grond van de nationaliteit invoert en hinderlijk is voor de vrijheid van vestiging van staatsburgers van andere lidstaten.

Hoe denkt de Raad daarover?

Komt de mening van de Commissie hem niet als strijdig met het subsidiariteitsprincipe voor, dat door het verdrag voor de Europese Unie erkend wordt?

Lijkt hem zo'n anti-gezinsmaatregel gelegen te komen in een Europa dat aan bevolking verliest?

Wat denkt de Raad te doen om te voorkomen dat er gevolg gegeven wordt aan de wens van de Europese Commissie?

Antwoord

(28 /29 september 1998)

Gezien de bevoegdheidsverdeling tussen de Instellingen waarin het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voorziet, kan de Raad het geachte parlementslid slechts meedelen dat het op de weg van de Commissie ligt om toe te zien op de naleving van het Verdrag.

Het is evenmin de taak van de Raad om zich uit te spreken over een krachtens artikel 169 van het EG-Verdrag aanhangig gemaakte procedure.