Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2114/98 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Externe effecten van EU-wijnsubsidies

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2114/98 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Externe effecten van EU-wijnsubsidies

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2114/98

van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie

(10 juli 1998)

Betreft: Externe effecten van EU-wijnsubsidies

Beseft de Commissie dat het voorstel om de Europese wijnbouw nog meer te subsidiëren indruist tegen ons beginsel om arme landen te helpen door onze markten voor hun producten open te stellen?

Zal het voorstel geen negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de Oost-Europese, Latijns-Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse wijnproducenten?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(16 september 1998)

De Commissie herinnert eraan dat de Gemeenschap zich er in het kader van de Uruguay-ronde toe heeft verbonden de subsidiëring van de uitvoer aanzienlijk te beperken, zowel wat de hoeveelheid wijn betreft als de begrotingsuitgaven daarvoor. Zo zal vóór het jaar 2000 de hoeveelheid wijn die voor dergelijke uitvoerrestituties in aanmerking komt met 21 % worden verminderd, en zullen de begrotingsuitgaven met 36 % worden verlaagd. Er zij op gewezen dat de meeste wijn wordt uitgevoerd zonder subsidie. Alleen tafelwijn en geconcentreerde druivenmost komen voor restituties in aanmerking, terwijl in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (VQPRD-wijnen) hiervan zijn uitgesloten. In het wijnoogstjaar 1996/1997 bedroeg de uitvoer met restitutie nog geen kwart van de totale uitvoer van de Gemeenschap naar derde landen. Bovendien worden deze restituties alleen toegekend voor uitvoer naar bepaalde bestemmingen; Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en vrijwel alle wijnproducerende landen van Oost-Europa vallen daarbuiten. Het effect van de door de Gemeenschap verleende restituties voor de uitvoer van wijn is dus uiterst beperkt.

Een ander belangrijk punt is dat de Gemeenschap zich, eveneens in het kader van de Uruguay-ronde, ertoe heeft verbonden de toegang tot de communautaire wijnmarkt te vergemakkelijken door het systeem van de "referentieprijzen" (minimumprijs bij uitvoer) af te schaffen en de douanerechten vóór het jaar 2000 met 20 % te verlagen. Hierdoor zal de bescherming aan de Gemeenschapsgrenzen sterk worden verminderd, en zal de toegankelijkheid van de markt voor de invoer uit derde landen, met name de door het geachte parlementslid bedoelde landen, worden verbeterd.