Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2365/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Werkzaamheden in Stemnitsa (departement Arcadia) in het kader van het regionaal operationeel programma voor de Peloponnesus

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2365/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Werkzaamheden in Stemnitsa (departement Arcadia) in het kader van het regionaal operationeel programma voor de Peloponnesus

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2365/98

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(27 juli 1998)

Betreft: Werkzaamheden in Stemnitsa (departement Arcadia) in het kader van het regionaal operationeel programma voor de Peloponnesus

In het regionaal operationeel programma voor de Peloponnesus is een project opgenomen met de titel "ruimtelijke ordening en aanleg van wegen in de gemeente Stemnitsa", met een budget van 200 miljoen drachmen. Maar er komt protest van bewoners en wetenschappers, die opmerken dat met de geplande werken de traditionele architectuur van het dorp veranderd wordt.

Kan de Commissie, overwegende dat Stemnitsa als een historisch en beschermd dorp is aangemerkt, zeggen welke maatregelen zij na onderzoek van de klachten zal nemen zodat de werken worden uitgevoerd in overeenstemming met het historische karakter van het dorp zonder zijn traditionele architectuur te wijzigen?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(25 september 1998)

De Commissie bevestigt dat medefinanciering van het wegennet van Stemnitsa onlangs in het regionale programma voor de Peloponnesos is opgenomen. Het Toezichtcomité voor dit programma heeft daartoe besloten op voorstel van de Griekse autoriteiten en op grond van het feit dat de procedures voor de gunning van overheidsopdrachten en de milieueffectbeoordeling correct waren toegepast.