Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2562/98 van Maren GÜNTHER aan de Commissie. Gebruik van landmijnen in Kosovo

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2562/98 van Maren GÜNTHER aan de Commissie. Gebruik van landmijnen in Kosovo

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2562/98

van Maren Günther (PPE) aan de Commissie

(1 september 1998)

Betreft: Gebruik van landmijnen in Kosovo

Welke gegevens heeft de Commissie over het leggen van landmijnen, met name van anti-personeelsmijnen, in het conflictgebied van Kosovo in de laatste tijd?

Naar welke maatregelen streeft de Commissie om het leggen van mijnen te stoppen?

Is de Commissie voornemens om, zodra de politieke stituatie dit toelaat, deel te nemen aan mijnopruimingswerkzaamheden?

Antwoord van de heer van den Broek namens de Commissie

(14 september 1998)

De Commisie beschikt niet over bijzondere informatie met betrekking tot de inzet van anti-personeelmijnen in Kosovo; het gebruik van dergelijke wapens zou wel een zeer ongelukkige ontwikkeling van de toestand betekenen.

De Unie heeft op de Europese Raad van Cardiff en bij gelegenheid van daarop volgende bijeenkomsten van de Raad Algemene Zaken haar veroordeling van het geweld in Kosovo uitgesproken en heeft een hele reeks van economische maatregelen ter verbetering van de toestand bevestigd. Met betrekking tot de humanitaire kanten hiervan is de Commissie in Kosovo en in de aangrenzende staten, in samenwerking met andere internationale organisaties, ter plekke actief opgetreden.

Noch de Federale Republiek Joegoslavië noch Albanië zijn ondertekenaars van het Verdrag van Ottawa tot uitbanning van anti-personeelmijnen, terwijl de Gemeenschap zulks, afgezien van enkele uitzonderingen, in beginsel als absolute voorwaarde voor haar bijstand bij het ontmijnen stelt. De Commissie zou bij een voortdurend conflict in ieder geval geen steun verlenen aan het opruimen van mijnen.

Indien bewezen zou worden dat er gebruik wordt gemaakt van anti-personeelmijnen, in het bijzonder wanneer dit de burgerbevolking in gevaar brengt, dan zou de Commissie dit uiteraard ten strengste veroordelen.