Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2611/98 van Josep PONS GRAU aan de Commissie. De mensenrechten in Equatoriaal-Guinea

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2611/98 van Josep PONS GRAU aan de Commissie. De mensenrechten in Equatoriaal-Guinea

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2611/98

van Josep Pons Grau (PSE) aan de Commissie

(1 september 1998)

Betreft: De mensenrechten in Equatoriaal-Guinea

Gelet op de meest recente wandaden in Equatoriaal-Guinea, waar een monsterproces is gevoerd tegen 117 leden van de Bubi-stam zonder de minimale garanties van een rechtsstaat, waarbij onder meer 15 doodvonnissen zijn uitgesproken, en aangezien de omstandigheden waaronder gevangenen worden vastgehouden absoluut onmenselijk zijn, volgens bronnen van Amnesty International, waardoor waarschijnlijk de dood is veroorzaakt van Martín Puye van de Zelfbeschikkingsbeweging van het eiland Bioko,

aangezien de regering in Malabo absoluut geen ernst maakt met democratisering en eerbiediging van de mensenrechten,

luidt de vraag of de Commissie haar samenwerkingsbetrekkingen met Equatoriaal-Guinea wil heroverwegen. Kan de "democratiseringsclausule" van de Overeenkomst van Lomé hier worden toegepast?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie

(5 oktober 1998)

De Commissie volgt de ontwikkeling van de toestand op het gebied van de mensenrechten in Equatoriaal-Guinea van nabij. Zij is herhaaldelijk, via de geëigende kanalen, tezamen met de lidstaten, tussenbeide gekomen ten behoeve van personen die na de voorvallen op het eiland Bioko in januari 1998 waren vastgezet en veroordeeld.

De Commissie heeft de autoriteiten van Equatoriaal-Guinea duidelijk te verstaan gegeven dat de geleidelijke hervatting van de samenwerking gekoppeld is aan vooruitgang op het gebied van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat, in overeenstemming met artikel 5 van de vierde overeenkomst van Lomé. Wat dit aangaat is zij bereid maatregelen te ondersteunen ten behoeve van hervormingen ter verbetering van de toestand en ter waarborging van de rechtstaat en de democratische werking van de instellingen.