Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2755/98 van Graham MATHER aan de Commissie. Personeel Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2755/98 van Graham MATHER aan de Commissie. Personeel Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2755/98

van Graham Mather (PPE) aan de Commissie

(10 september 1998)

Betreft: Personeel Commissie

Kan de Commissie een uitsplitsing naar nationaliteit geven van alle ambtenaren die bij de Commissie werkzaam zijn op het niveau van directeur of daarboven?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(28 september 1998)

De Commissie zendt het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde gegevens toe.