Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2756/98 van Graham MATHER aan de Commissie. Personeel Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2756/98 van Graham MATHER aan de Commissie. Personeel Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2756/98

van Graham Mather (PPE) aan de Commissie

(10 september 1998)

Betreft: Personeel Commissie

Kan de Commissie een uitsplitsing naar nationaliteit geven van alle ambtenaren die bij de Commissie werkzaam zijn in de "A"-rangen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(28 september 1998)

De Commissie zendt het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde gegevens toe.