Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2819/98 van Gianni TAMINO aan de Commissie. Samenwerking tussen de EU en Japan op het gebied van seismische toepassingen in de bouwkunde

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2819/98 van Gianni TAMINO aan de Commissie. Samenwerking tussen de EU en Japan op het gebied van seismische toepassingen in de bouwkunde

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2819/98

van Gianni Tamino (V) aan de Commissie

(17 september 1998)

Betreft: Samenwerking tussen de EU en Japan op het gebied van seismische toepassingen in de bouwkunde

De recent door aardbevingen (in Los Angeles, te Kobe, in Italië en elders) aangerichte schade heeft duidelijk gemaakt dat de bescherming van bouwwerken tegen aardbevingen een probleem van mundiale proporties is geworden.

Tijdens het bezoek van Commissielid Edith Cresson kort na de aardbeving in Kobe hebben de EU en Japan besloten nauwer te gaan samenwerken op het gebied van seismische toepassingen in de bouwkunde.

Bij die gelegenheid is een samenwerkingsakkoord tot stand gekomen tussen het "Building Research Institute" van het Japanse bouwministerie en het Institute for Systems Engineering and Informatics van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de EU.

Het akkoord geldt voor een periode van drie jaar en omvat uitwisseling van informatie, wetenschappelijke resultaten en personeel, en thans is tevens de noodzaak erkend om experimenten op grote schaal te programmeren met het oog op de harmonisatie van bouwdesignregels.

Kan de Commissie, gezien de recente aardbevingsschade, gelet op de noodzaak mundiaal samen te werken om dit probleem het hoofd te bieden en op het succes van het bestaande samenwerkingsverband tussen Japan en de EU, alsmede op het Vijfde Kaderprogramma Onderzoek - waarin het strategisch belang voor de EU wordt aangetoond van bevordering van de samenwerking op onderzoekgebied met derde landen en van ondersteuning van uitvindingen teneinde de internationale rol van de EU te bevestigen - mededelen of het Vijfde Kaderprogramma Onderzoek voorziet in specifieke bepalingen om een adequate voortzetting van dit samenwerkingsverband te waarborgen, dan wel hoe zij denkt de voortzetting van dit Japans-Europese samenwerkingsproject te kunnen garanderen?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie

(26 november 1998)

Het probleem van de bescherming van bouwwerken tegen aardbevingen wordt als zeer belangrijk beschouwd door de Commissie, die substantieel onderzoek heeft gefinancierd in het kader van het vierde kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (O& O).

Er is gepland dat de Commissie haar steun voor het volgende kaderprogramma zal voortzetten via generieke activiteiten op het gebied van natuurrisico's in het kader van het specifieke programma in verband met het milieu. Zoals door het geachte parlementslid is vermeld, is er momenteel bovendien een efficiënte samenwerking met Japan op dit gebied.

Tot nu toe wordt de algemene wetenschappelijke en technologische samenwerking met Japan gefinancierd binnen de begrotingslijn B67211 (internationale samenwerking binnen het vierde kaderprogramma). Binnen het vijfde kaderprogramma zullen dezelfde mogelijkheden bestaan met begrotingslijn B66211.