Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2840/98 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Caulerpa taxifolia

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2840/98 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Caulerpa taxifolia

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2840/98

van Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) aan de Commissie

(28 september 1998)

Betreft: Caulerpa taxifolia

Kan de Commissie mededelen hoe het staat met de winning van caulerpa taxifolia in het lopende jaar onder auspiciën van het Life-programma?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(28 oktober 1998)

Het instrument Life heeft in 1995 een multinationaal project voor de bestrijding van de expansie van de algensoort Caulerpa taxifolia in de Middellandse Zee (en niet voor de winning ervan) in aanmerking genomen voor steun. Dit project wordt gecoördineerd door de Franse wetenschappelijke instelling "Groupement d¢intérêt scientifique (GIS) Posidonie".

Dit project, met een voor steun in aanmerking komende totale kostprijs van 968 000 ecu, wordt voor 50 % door de Gemeenschap gefinancierd. Het project omvat vier acties: opsporing en opvolging van nieuwe algengroei (openbare documenten waarin wordt gevraagd getuigenissen toe te zenden, model om de expansie te voorspellen, verslagen over de situatie), demonstratie van technieken om de algen uit te roeien, met name door middel van warm zout water, koperionen via elektrolyse en via ionenuitwisselingsmembranen, vaststelling van producten die caulerpenine afbreken en van de eventuele accumulatie ervan in de voedselketen en tenslotte bewustmaking van burgers en besluitvormers en de opleiding van wetenschappers uit Malta, Tunesië en Algerije voor het onderzoek naar algengroei en de follow-up ervan.

Het project verloopt normaal en zal naar verwachting in februari 1999 ten einde lopen. De projectcoördinator publiceert regelmatig documenten waarin de stand van zaken met betrekking tot de expansie van de algen en de acties daartegen wordt opgemaakt.

Onder de meest recente publicaties kunnen de volgende het geachte parlementslid wellicht interesseren:

- Meinesz A., Cottalorda J.M., Chiaverini D., Cassar N. & Vaugelas J. de, 1998 - "Suivi de l'invasion de l'algue Caulerpa taxifolia en Méditerranée: situation au 31 décembre 1997" - LEML-UNSA Publ. - 238 bladzijden (ter perse);

- Boudouresque C.F., Meinesz A. & Gravez V., 1998 - "Scientific papers and documents dealing with the alga Caulerpa taxifolia introduced to the Mediterranean. Tenth edition." GIS Posidonie publishers, Marseille, Fr - 66 bladzijden.

Ook is het mogelijk rechtstreeks in contact te treden met de projectcoördinator (Professor C.F. Boudouresque - GIS Posidonie - Parc scientifique et technique de Luminy - Case 901 - F13288 Marseille cedex 09).